Slaapoefentherapie

 

Wat is slaapoefentherapie?

Slaapoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De slaapoefentherapeut behandelt slaapproblemen bij mensen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 • Inslaapprobleem
 • Doorslaapprobleem
 • Te vroeg wakker worden

De slaapoefentherapeut benadert het slaapprobleem vanuit een 24-uursvisie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht, de gevolgen van een slechte nachtrust kunnen weer doorlopen in de dag daarna. De onderliggende oorzaken en in stand houdende factoren worden inzichtelijk gemaakt. Vanuit hier worden deze aangepakt en opgelost.

Voor wie is slaapoefentherapie en waar kan het bij helpen?

Slaapoefentherapie is voor mensen met een slaapprobleem. Bij een slaapprobleem kunnen een of meerdere van onderstaande punten aanwezig zijn.

 • Tegen de dag en taken opzien;
 • Futloosheid;
 • Slechte concentratie;
 • Neiging tot slapen overdag of in de avonds;
 • Kort lontje/opvliegendheid;
 • Doemdenken;
 • Vergeetachtigheid;
 • Besluiteloosheid;
 • Verlaagd libido;
 • Hartkloppingen;
 • Hoge bloeddruk;
 • Verlaagde weerstand;
 • Strijd of paniek in de nacht;
 • Gevoelens van onmacht.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens de intake brengen we jouw slaappatroon in kaart. Er worden verbanden gelegd met eventuele lichamelijke klachten. Vaak krijg jij tijdens de intake al direct inzicht in waar jij nu eigenlijk wakker van ligt. Aan het einde van de intake vraag ik je om een slaapwaakkalender in te vullen voor de komende week. We stellen samen het behandeldoel op en er wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hiermee verwachten we de problemen op te kunnen lossen.

De behandelingen die daarna komen zijn voor iedere cliënt anders, de aanpak is namelijk heel persoonlijk. Er zullen zowel praatsessies als oefensessies plaatsvinden. 

In de praatsessies komen tips aan bod om beter te kunnen slapen of om op een gezondere manier om te gaan met klachten. De tips zijn direct toepasbaar in de praktijk, waardoor jij daarmee direct aan de slag kunt. In de oefensessies krijg jij onder andere praktische handvatten, ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Het is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel behandelingen er nodig zijn om het behandeldoel te bereiken. Wel is in een paar behandelingen al veel te bereiken door het brengen van inzicht en het aanreiken van handvaten. De behandelduur is mede afhankelijk van de onderliggende problematiek aan het slaapprobleem. We zien mensen met een slaapprobleem vaak niet wekelijks, maar over een langere periode. Dit omdat het vaak gepaard moet gaan met gedragsverandering.